+ 48 699 957 909
[email protected]

Ulga dla rolnika na fotowoltaikę

Ulga inwestycyjna

Aż 25% kosztów inwestycji
Dowiedz się więcej

Program Agroenergia

Zmniejszenie negatywnego wpływu działań rolniczych na stan środowiska
Dowiedz się więcej

Ulga dla rolnika na fotowoltaikę

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Jej wysokość to aż 25% kosztów inwestycji i może być odliczana nawet przez 15 kolejnych lat.

Z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która jest:

  • właścicielem gruntu lub jego użytkownikiem wieczystym
  • posiadaczem samoistnym gruntu
  • posiadaczem gruntu, który stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa.

Ulga jest przyznawana po zakończeniu inwestycji. Wówczas ma miejsce odliczenie od należnego podatku od gruntów, które są położone na obszarze gminy - gdzie dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej. Poniesione koszty należy udokumentować rachunkami lub fakturami.

Przykładowo, rolnik kupując zestaw PV za kwotę 40 000 zł może odliczyć 25% z tej kwoty, tj. 10 000 zł, a jeśli należny podatek rolny wynosi 1 000 zł, to inwestując w fotowoltaikę nie będzie musiał go płacić przez 10 lat.


Program Agroenergia

Nabór do tego programu skierowanego do rolników indywidualnych co prawda zakończył się w grudniu 2019 roku, ale wiele wskazuje na to, że jego kontynuacja zostanie ogłoszona niebawem, tj. jeszcze w 2020 roku. Najważniejszym założeniem programu Agroenergia jest zmniejszenie negatywnego wpływu działań rolniczych na stan środowiska.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji lub pożyczki można otrzymać na nowe źródło ciepła oraz energii elektrycznej, w tym na instalacje fotowoltaiczną. Program wystartował w lipcu 2019 roku, a jego budżet został określony na kwotę 200 mln zł. Bezzwrotna dotacja mogła pokryć do 40% kosztów inwestycji - maksymalnie 800 tys. zł. Natomiast ze środków z pożyczki można było sfinalizować nawet 100% wydatków, a okres spłaty na preferencyjnych warunkach mógł wynieść do 15 lat.

Z uwagi na to, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obecnie trwają prace nad modyfikacją tego programu, trudno jest określić, jakie będą obowiązywać zasady w drugim naborze wniosków o dofinansowanie.

Dowiedz się więcej: Systemy fotowoltaiczne

Dotacje na termoizolacje

Wraz z Fundacją Czyste Powietrze staramy się zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Zrealizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery.
Napisz do nas
KBP Investment & Development Sp. z o.o.
Świerkowa 16
58-400 Kamienna Góra
NIP: 8943058394
[email protected]
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram