+ 48 699 957 909
[email protected]

Wzór polityki prywatności strony internetowej

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym dotacjenatermoizolacje.pl (dalej: Serwis)

I. Administratorem serwisu internetowego jest KBP INVESTMENT & DEVELOPMENT SP. Z O.O., Jerzego Bajana 42A/1 54-129 Wrocław, opisany dalej jako Administrator serwisu.

Administrator serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano inaczej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przedstawieniem oferty dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych jest Votum Energy S.A. we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i. Więcej informacji znajduje się w części VIII Polityki. W sprawach przetwarzania danych w związku z ofertą handlową można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych spółki pisząc na adres: [email protected]

II. Dane osobowe i prywatność

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

l.p. Działanie użytkownika Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Jak długo
będę przetwarzać
twoje dane
Skutek
niepodania
danych
 

 

 

1.

 

 

zgłoszenie lub zapytanie obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie
 

 

 

2.

zapytanie o ofertę handlową Votum Energy S.A.

(klauzula informacyjna w cz. VIII Polityki)

Przedstawienie oferty handlowej – administratorem danych osobowych jest Votum Energy S.A. Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody

lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej

brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie
 

3.

dodanie komentarza – jeżeli jest to w Serwisie możliwe  publikacja Twojego komentarza Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody brak możliwości dodania komentarza
 

 

4.

wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na

wyświetlanie

spersonalizowanych reklam

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług Votum Energy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora serwisu, chyba że wcześniej usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości otrzymywania sugestii usług
 

5.

wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora serwisu, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
 

6.

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora serwisu mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami Zabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawnie uzasadniony interes administratora serwisu polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora serwisu, jak hosting, usługi IT, obsługa Serwisu. Odbiorcami są również strony trzecie, których wtyczki zamieszczono w Serwisie – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

IV. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),

(2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych  lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli nasza Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5)  przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

V. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI .Pliki cookies

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.

Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

VII. Profilowanie

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Energy S.A.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS 0000838332. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty: [email protected] lub telefonicznie 71 302 4444.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail [email protected] lub pisemnej:  Inspektor Ochrony Danych Votum Energy S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/żądania zaprzestania przetwarzania danych lub złożenia sprzeciwu.
 1. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.
 1. Twoje dane będą udostępnione:
 2. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
 3. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
 4. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 5. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

dostęp do swoich danych w   tym   potwierdzenia   ich   przetwarzania,   otrzymania   kopii   danych   i  informacji  o  ich  przetwarzaniu  (art.  15  RODO),  (2)  sprostowania  nieprawidłowych   danych   lub   uzupełnienia   niekompletnych   danych  (art.  16  RODO),  (3)  usunięcia  danych,  jeżeli  Administrator  nie  ma  już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych   w   przypadku   zgłoszenia,  że:   (a)   dane   są   nieprawidłowe   –   do   czasu   ich   sprawdzenia   (b)   przetwarzanie   jest   niezgodne z   prawem,   a     wnioskodawca   sprzeciwia   się   ich   usunięciu   (c)   Administrator  nie  potrzebuje  już  danych,  a  wnioskodawca  potrzebuje ich      do      ustalenia,      dochodzenia      i      obrony      roszczeń      (art.      18    RODO),    (5)        przenoszenia    danych,    w    tym    otrzymania    ich      w      ustrukturyzowanym      formacie      nadającym      się      do      odczytu     maszynowego     lub     żądania     ich     przesłania     innemu     Administratorowi     (art.     20     RODO),     (6)     wniesienia     sprzeciwu na  przetwarzanie  w  celach  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 1. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i zaproponowania usług oferowanych przez Administratora. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika lub współpracownika Administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazane w części 3 powyżej.

 

IX. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora serwisu w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator serwisu poinformuje o zmianie polityki prywatności.

X. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.07.2020

XI. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Facebook (za pomocą wtyczki „Lubię to”) zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

Dotacje na termoizolacje

Wraz z Fundacją Czyste Powietrze staramy się zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Zrealizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery.
Napisz do nas
KBP Investment & Development Sp. z o.o.
Świerkowa 16
58-400 Kamienna Góra
NIP: 8943058394
[email protected]
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram