+ 48 699 957 909
[email protected]

Fotowoltaika

Opłata mocowa

O ile wzrosną ceny prądu?
Dowiedz się więcej

Podatki

Fotowoltaika a podek od nieruchomości
Dowiedz się więcej

Mity

Najpopularniejsze mity o fotowoltaice
Dowiedz się więcej

Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie stałych i bezproblemowych dostaw prądu. Dla końcowego użytkownika – właściciela gospodarstwa domowego oznacza to jednak dodatkową pozycję na fakturze. Czy właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą uniknąć opłaty mocowej?

Opłata mocowa  - na czym polega?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną bywa różne, a w okresach o najwyższym zużyciu prądu elektrownie mogą nie być w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie elastycznych rezerw, które będzie można wykorzystać w tego typu sytuacjach.

Trzy lata temu sejm przyjął ustawę, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego czyli stałych i bezproblemowych dostaw prądu, również w oparciu o rezerwy. Jest to jednak przedsięwzięcie kosztowne, a część wydatków z tym związanych pokryje opłata mocowa.  Zebrane w ten sposób środki mają posłużyć unowocześnieniu już istniejących elektrowni oraz budowie nowych. Fotowoltaika - sprawdź ofertę

Od kiedy więcej zapłacimy za prąd?

Pierwotnie opłata mocowa miała już pojawić się na fakturach od 1 października 2020 r. Ostatecznie jednak najprawdopodobniej będzie to 1 stycznia 2021 r. Dla konsumentów oznacza to podwyżkę cen prądu.

Na ostateczną wysokość opłaty będzie się składać kilka czynników, do których należą:

  • wcześniejsze zużycie energii w godzinach szczytowego poboru,
  • zapotrzebowanie na prąd i energię w danym roku,
  • koszty funkcjonowania rynku mocy i jego wdrożenia.

Właściwym założeniem zdaje się być przyjęcie, że im wyższe zużycie prądu tym wyższa opłata. Prawdopodobnie będzie to kwota około 120 zł  rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego i zostanie doliczona do rachunku za prąd. Należy przy tym pamiętać, że opłata mocowa dotyczy również przedsiębiorców, co do których może to być znacznie wyższa suma.

Co warto wiedzieć o opłacie mocowej?

Zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej mają bezpośredni wpływ wysokość rachunków za prąd. Sposobem na uniezależnienie się od tego typu zmian jest własna elektrownia słoneczna czyli instalacja paneli fotowoltaicznych. Pozwala ona nie tylko zmniejszyć wysokość rachunków za prąd pobrany z sieci oraz związaną z tym opłatę mocową, a w przypadku, gdy instalacja w całości pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet całkowicie ją wyeliminować.

Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Fotowoltaika to rozwiązanie na tyle uniwersalne, że mogą z niego korzystać zarówno właściciele domów, jak i przedsiębiorcy oraz rolnicy. Jego dodatkową zaletą jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Należy się jednak pośpieszyć - we Wrocławiu termin składania wniosków upływa już 31 grudnia 2020 r. Kto może skorzystać z ulgi?

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument dla Wrocławia. Wyznacza on kierunki dla rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie działań inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej. Dotyczy to między innymi redukcji gazów cieplarnianych, a także zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (takich jak fotowoltaika) w rynku energii i poprawy jakości powietrza.

Między innymi na  podstawie Planu możliwe jest zwolnienie od podatku od  nieruchomości. Dotyczy to budynków położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła. Z ulgi nie mogą skorzystać tylko te budynki, w których prowadzona jest  wielkopowierzchniowa działalność handlowa.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest:

  • poniesienie nakładów na instalacje fotowoltaiczna w wysokości co najmniej 15 000 złotych brutto,
  • podłączenie  instalacji fotowoltaicznej do  budynku  lub jego części,
  • złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku,
  • wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ponadto, aby otrzymać zwolnienie od podatku od nieruchomości należy złożyć wniosek oraz deklaracje podatkową, a także:

  • potwierdzenie poniesienia kosztów w związku z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej,
  • oświadczenie, że budynki lub ich części są podłączone do instalacji  fotowoltaicznej,
  • zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Czas na złożenie dokumentów upływa 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie od podatku od nieruchomości jest udzielane jest na okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty. Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów.

Najpopularniejsze mity

W ostatnim czasie instalacje fotowoltaiczne znacznie zyskały na popularności. Mimo to znalezienie rzetelnych informacji na ich temat nie jest łatwe. Pojawia się za to coraz więcej pytań i wątpliwości, a także mitów dotyczących fotowoltaiki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że wciąż można się natknąć na obiegowe, niesprawdzone opinie, które mogą skutecznie zniechęcić osoby, które zastanawiają się czy fotowoltaika to rozwiązanie dla nich.

Instalacja fotowoltaiczna się nie zwróci

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przykładowo instalacja o mocy 5,4 kW kosztuje ok. 26 tys. zł. Jest to jednak inwestycja, która zwraca się przeciętnie po 5-6 latach, a w długim okresie czasu pozwala znacznie zaoszczędzić na prądzie. 

Ponadto koszty związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej można obniżyć dzięki skorzystaniu z rozmaitych programów, takich jak na przykład „Mój Prąd”. W ramach programu można otrzymać dotację w wysokości 50% wartości inwestycji, nie może ona jednak przekroczyć 5.000 zł. Natomiast koszty inwestycji, które nie zostały objęte państwowym wsparciem, można z kolei odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Fotowoltaika często ulega awariom

Oczywiście nie jest to prawda. Instalacje fotowoltaiczne bardzo rzadko ulegają awariom, a za najbardziej awaryjny element uznawany jest  inwerter. Podobnie jak panele ma on nam służyć przez kilkadziesiąt lat. Dlatego warto zdecydować się na rozwiązania wysokiej jakości, dzięki którym bez przeszkód będzie można przez lata korzystać z prądu z własnej elektrowni słonecznej.

Panele fotowoltaiczne nie działają zimą

To kolejny mit. Panele fotowoltaiczne działają przez cały rok i choć ich wydajność jest mniejsza w miesiącach zimowych to wciąż nie stanowi to przeszkody do korzystania z prądu płynącego z instalacji. Oczywiście najlepsze warunki do pracy instalacji fotowoltaicznych występują w bezchmurne i słoneczne dni. Nie oznacza to jednak, że w przypadku niskich temperatur, a także pochmurnych dni instalacja nie będzie działała. Spadek natężenia światła padającego na panele fotowoltaiczne skutkuje wówczas jedynie niewielkim spadkiem ich sprawności.

Warto również wiedzieć, że wydajność instalacji może zmniejszać zalegający na niej śnieg. Dlatego należy pamiętać, że prawidłowo zamontowane panele powinny być umieszczone pod takim kątem, żeby śnieg sam się z nich zsuwał. Zazwyczaj jest to  30 – 45 stopni.

Wydajność paneli fotowoltaicznych z czasem maleje

Wydajność paneli fotowoltaicznych maleje wraz z upływem czasu. Jest to jednak nieznaczny ubytek i wynosi od 0,1% do 0,5% wydajności rocznie. Dzięki temu nawet po upływie 25 lat wydajność instalacji będzie utrzymywać się na poziomie ponad 80%, co pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną danego obiektu.

Montaż instalacji wymaga wzmocnienia dachu

W większości przypadków nie ma potrzeby wzmocnienia konstrukcji dachu jeśli ma na nim zostać zamontowana fotowoltaika. Jednak należy pamiętać, że dach musi być w dobrym stanie technicznym. W przypadku starszych budynków może okazać się konieczne przeprowadzenie prac związanych z wzmocnieniem dachu. Oceni to ekspert odpowiadający za projekt instalacji.

Budowa instalacji wymaga pozwolenia na budowę

Zgodnie z obowiązującym prawem montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 50 kWp nie wymaga pozwolenia na budowę. Jest ono konieczne dopiero przy instalacjach o mocy przekraczającej ten poziom.  W przeciętnym domu jednorodzinnym moc instalacji znajduje się w przedziale od 5 do 10 kWp.  Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp konieczne jest uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje na termoizolacje

Wraz z Fundacją Czyste Powietrze staramy się zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Zrealizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery.
Napisz do nas
KBP Investment & Development Sp. z o.o.
Świerkowa 16
58-400 Kamienna Góra
NIP: 8943058394
[email protected]
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram