+ 48 699 957 909
[email protected]

Dotacje

Program Mój Prąd

Dowiedz się więcej

Ulga termomodernizacyjna

Dowiedz się więcej

Program Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej

Program Mój Prąd

"Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia br. nabór wniosków. Wnioski będzie można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia br. włącznie."

„Dodatkowe 100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w bardzo krótkim czasie zachęciło kolejne 20 tys. polskich rodzin do ubiegania się o wsparcie z „Mojego Prądu”.

Przy tej liczbie złożonych wniosków zakładam, że ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to wypracujemy takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych beneficjentów. O szczegółach będziemy informować po zakończeniu oceny całego naboru. Ale równolegle pracujemy razem z resortem klimatu i środowiska nad nową odsłoną „Mojego Prądu”. Chcemy rozszerzyć program o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych” – zapowiada wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo: dla podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ile można zyskać: maksymalna kwota to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w posiadanych budynkach. Każdy z współwłaścicieli budynku może wykorzystać limit 53 tyś zł.

Forma rozliczenia podatnika: podatnik, który płaci podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej czyli stawki 17 i 32% albo liniowy ze stawką 19%, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak odlicza się ulgę? Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Program Czyste Powietrze

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ! Zanieczyszczenia powietrza mogą powodować zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc, bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

 • spalania paliw stałych w piecach i kotłach (tzw. niska emisja)
 • spalania paliw w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
 • spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
 • procesów przemysłowych
 • emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników, boisk oraz powierzchni pylących

TO MY TWORZYMY ATMOSFERĘ

OGRZEWAJ MĄDRZE - Podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.

REAGUJ NA ZACHOWANIA SĄSIADÓW - Osoby, które palą odpady, szkodzą również Tobie.

DBAJ O OKOLICZNĄ ZIELEŃ - Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.

OGRANICZ JAZDĘ SAMOCHODEM - Dbaj o jego stan techniczny.

DAWAJ DOBRY PRZYKŁAD - Edukuj najmłodszych - pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną.

WYBIERAJ MĄDRZE
POSTAW NA ODPOWIEDNIĄ TERMOIZOLACJĘ
REDUKUJ STRATY CIEPŁA

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunki dofinansowania

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: - został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  - zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).

Program Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Dotację można uzyskać na wiele budynków lub lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy

Przysługuje jedno odliczenie do wysokości

53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości

Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli

W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku lub lokalu

Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne

W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT

Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszymi doradcami: Fotowoltaika Kamienna Góra.

Dotacje na termoizolacje

Wraz z Fundacją Czyste Powietrze staramy się zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Zrealizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery.
Napisz do nas
KBP Investment & Development Sp. z o.o.
Świerkowa 16
58-400 Kamienna Góra
NIP: 8943058394
[email protected]
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram